חברי הועדה ללימודים בין - תחומיים

יו"ר: פרופ' אלדעה ויצמן                        - תרגום וחקר התרגום

 

חברים: סגן הרקטור                             - פרופ' אמנון אלבק

 

דקן הפקולטה למדעי היהדות                 - פרופ' אליהו עסיס

דקן הפקולטה למדעי הרוח                    - פרופ' אליעזר שלוסברג

דקן הפקולטה למדעי החברה                 - פרופ' יוסף דויטש

דקן הפקולטה למדעים מדוייקים             - פרופ' משה לוינשטיין

דקן הפקולטה להנדסה                         - פרופ' אפרים זהבי

דקנית הפקולטה למדעי החיים               - פרופ' שולמית מיכאלי

דקן הפקולטה למשפטים                       - פרופ' שחר ליפשיץ

דקן הפקולטה לרפואה                          - פרופ' רן טור-כספא

ראש המרכז לחקר המוח                      - פרופ' משה בר

ראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים       - פרופ' אפרים תבורי

ראש התכנית ללימודי מגדר                   - פרופ' סלביה אדלר

ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה    - פרופ' אורן הרמן

ראש התכנית למדעי המוח תואר ראשון   - פרופ' חמוטל סלובין

ראש התכנית לפרשנות ותרבות             - פרופ' אד גרינשטיין

פרופ' אריה וייס                                  - הנדסה

פרופ' גל ידיד                                     - מדעי החיים

פרופ' רינה לפידוס                              - ספרות משווה

פרופ' אורן פרז                                   - משפטים

פרופ' אייל רגב                                   - לימודי א"י וארכיאולוגיה

פרופ' מיכאל רוזנבלו                           - פיזיקה

פרופ' יונתן ריינהולד                           - מדעי המדינה

 

המזכירה האקדמית                           - ד"ר רחל לוי-דרומר

מרכזת היחידה ללימודים בין-תחומיים   - גב' רונית אורי - מרכזת הוועדה