ראשי תוכניות-היחידה לימודים בין-תחומיים

ראש היחידה- פרופ' גיל דיזנדרוק        

חברים: 

ראש המרכז לחקר המוח                       - פרופ' אלון קורנגרין

ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים      - ד"ר אמירה שיף

ראש התכנית ללימודי מגדר                   - ד"ר רונית עיר-שי

ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה     - פרופ' נח עפרון

ראש התכנית למדעי המוח תואר ראשון    - פרופ' מיכל בן שחר

ראש התכנית לפרשנות ותרבות              - פרופ' דניאלה דוויק