חברי הועדה ללימודים בין - תחומיים

יו"ר: פרופ' גיל דיזנדרוק        

חברים: 

ראש המרכז לחקר המוח                       - פרופ' אלון קורנגרין

ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים      - פרופ' אפרים תבורי

ראש התכנית ללימודי מגדר                   - פרופ' רבקה תובל משיח

ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה     - פרופ' אורן הרמן

ראש התכנית למדעי המוח תואר ראשון    - פרופ' מיכל בן שחר

ראש התכנית לפרשנות ותרבות              - פרופ' דניאלה דוויק

                                                         - פרופ' משה בר

                                                         - פרופ' יזהר בר גד

                                                         - פרופ' ארי זיבוטופסקי

                                                         - פרופ' רוני מירון

                                                         - פרופ' חמוטל סלובין

                                                         - פרופ' נח עפרון

                                                         - פרופ' גל צ'צ'יק

                                                         - פרופ' אד שטרן

 

 

 

סגנית ראש  היחידה ללימודים בין-תחומיים   - גב' שירה  נתיב- מרכזת הוועדה