לימודים בין תחומיים באוניברסיטת בר-אילן

איש הרנסנס היה אדם ששלט בתחומי ידע שונים ומגוונים, הוא היה בן בית בכל הישגי התרבות האנושית. עם צמיחתה של האקדמיה והפיכתה לאקדמיה מדעית, הוצבו מחיצות ברורות וחדות בין ענפי הידע האנושיים. במקום ידע משולב צמחו דיסציפלינות מדעיות מוגדרות. מציאות זו עיצבה את אופיו של הלימוד האקדמי עד סמוך לימינו.

הודעות