לימודים בין תחומיים באוניברסיטת בר-אילן


באוניברסיטת בר־אילן הוקמה יחידה עצמאית, פורצת דרך וראשונה מסוגה בארץ - היחידה ללימודים בין־תחומיים, שבעשורים האחרונים מחוללת שינוי ומטשטשת את הגבולות התוחמים בין הדיסציפלינות השונות באקדמיה. היחידה ללימודים בין־תחומיים מציעה תוכניות לימודים ומחקר שעולם הידע שלהן הוא בין־תחומי במובהק. קורסי הליבה בתוכניות אלה הם ייחודיים וייעודיים לשדה הנלמד בכל תוכנית, ומשלבים בין גישות מחקריות שונות מתחומי מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעי הרוח.