אודות היחידה

 

איש הרנסנס היה אדם ששלט בתחומי ידע שונים ומגוונים, הוא היה בן בית בכל הישגי התרבות האנושית. עם צמיחתה של האקדמיה והפיכתה לאקדמיה מדעית, הוצבו מחיצות ברורות וחדות בין ענפי הידע האנושיים. במקום ידע משולב צמחו דיסציפלינות מדעיות מוגדרות. מציאות זו עיצבה את אופיו של הלימוד האקדמי עד סמוך לימינו.

 

ואולם, בעשורים האחרונים מתחוללת מהפכה המשיבה לאקדמיה משהו מרוח הרנסנס. המחיצות בין הדיסציפלינות הולכות ונסדקות, והידע חוזר להיות בין-דיסציפלינרי או בין תחומי. כך למשל, כיום מקובל להיעזר בחקר הספרות ברעיונות מתחומי האנתרופולוגיה, הפסיכולוגיה, ביקורת התרבות ופילוסופיה. מדעי המוח משלבים בין היבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים ולינגוויסטיים. בפילוסופיה ידע הלקוח מתוך הסוציולוגיה או מתוך הפסיכולוגיה הינו חלק אינטגראלי של גוף הידע הפילוסופי עצמו. דוגמאות אלו הן חלק מהמהפכה הגדולה המתחוללת בתחום.

 

אוניברסיטת בר אילן הציבה עצמה בחזית המהפכה ופתחה יחידה שמכנסת תחתיה חמש תכניות שתחום הידע המובהק שלהן הוא בין-תחומי. תכניות אלו נבדלות מתכניות רב תחומיות המציעות תכנית הבנויה על בסיס דיסציפלינות קיימות והלומד בהן נחשף לתחומי ידע סגורים ומתוחמים. לעומת זאת, היחידה ללימודים בין תחומיים מציעה תכניות בין תחומיות שבהן הידע עצמו נבנה על בסיס חדירה הדדית של תחומי ידע דיסציפלינריים.

 

ברוח זו עיצבה וועדת הסנט ללימודים בין-תחומיים תכניות לימוד בין-תחומיות שהן:

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות- לתארים מתקדמים

התכנית ללימודי מגדר- לתארים מתקדמים

התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה- לתארים מתקדמים

התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ- לתארים מתקדמים

התכנית למדעי המוח- לתואר ראשון

התכנית לחקר המוח- לתארים מתקדמים

 

פרטים נוספים ניתן לקבל ביחידה ללימודים בין תחומיים

איזור מורשת ישראל, 604, קומה ג',

בטלפון 03-5317756