מסלולי תואר שני:

התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן:

pconfl.biu.ac.il

 

התכנית ללימודי מגדר:

 gender.biu.ac.il

 

התכנית ללימודי פרשנות ותרבות:

http://culture.biu.ac.il

 

התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה:

http://www.sts-biu.org/IW/default.asp

 

המרכז לחקר המוח לתארים מתקדמים:

http://www.gondabrain.biu.ac.il