טפסים- ועדת אתיקה

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

דרישות ועדת אתיקה לפני ביצוע מחקר:

/files/interdis/shared/dryshvt_vdt_tyqh_lpny_bytsv_mkhqr_1.doc

 

טופס בקשה מקוון לאישור ועדת אתיקה:

https://forms.gle/PTYkgehq1uLjhGDJ9

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר:

/files/interdis/shared/tvps_hskmh_mdt_lhshttpvt_bmkhqr_0.doc

 

טופס בקשה לאישור ועדת אתיקה לדוגמה:

/files/interdis/shared/__tvps_bqshh_lyshvr_vdt_tyqh_ldvgmh___-_google_forms.pdf

 

טופס משוב לדוגמה:

/files/interdis/shared/mshvb_ldvgmh.pdf