סגל מנהלי

 

סגן ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים   - הגב' שירה נתיב