סגל מנהלי

 

מנהלת היחידה ללימודים בין-תחומיים   - הגב' שירה נתיב

מרכזת התוכנית ללימודי מגדר-הגב' אורית קנדל

מרכזת התוכנית ליישוב סכסוכים ומט"ח-הגב' אתי אפל