סגל מנהלי

ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים      - פרופ' אלדעה ויצמן

מרכזת היחידה ללימודים בין-תחומיים   - הגב' רונית אורי

מזכירה ביחידה ללימודים בין תחומיים   - הגב' אורית רובינשטיין