סגל מנהלי

 

סגן ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים   - הגב' רונית אורי

מתאמת ביחידה ללימודים בין תחומיים   - הגב' זהר ברק